HELSENORGE

COOP/WONCA (COOP/WONCA Functional Assessment Charts)

COOP/WONCA (COOP/WONCA Functional Assessment Charts)
Type instrument:            Spørreskjema 
Målgruppe: Generisk (Diagnoseuavhengig)  
ICF-nivå : Kroppsnivå / aktivitet / deltakelse  
Anvendes av: Alle  
Kort beskrivelse : Skjemaet kartlegger seks områder: fysisk form, følelsesmessige problemer, daglige aktiviteter, sosiale aktiviteter, endring i helsetilstand og samlet helsetilstand. Hvert område skåres individuelt på en skala fra 1-5 (hvor 1 er minst problem). Skalaen har og en visuell fremstilling av svaralternativene på områdene Skjemaet er utprøvd både i norsk allmennmedisin og norsk fysioterapipraksis og har også vært brukt i norske forskningsprosjekter ( Bentsen et al. 1999,   Holm et al. 2014 ). Anses å være et brukervennlig skjema for klinisk praksis. 
Anskaffelse: Du finner skjemaet her: COOP WONCA_ norsk skjema.pdf  
Utviklet av: Gene Nelson i samarbeid med ca 200 GP's fra Dartmouth Medical School  Nelson et al. 1987.
Oversatt til norsk: Ja  
Testet for metodiske egenskaper: Norsk versjon er testet for test-retest reliabilitet i en normalbefolkningsstudie Bentsen et al. 1997).  Og den er og testet for responsivitet ved måling av endring i funksjon hos pasienter med muskel skjelettplager som får fysioterapi i primærhelsetjenesten Holm et al. 2014)
Revmatologiske referanser: Et av områdene (Sosial deltakelse) fra Coop/Wonca inngår i  Kjernesett for rehabilitering ved skade, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet.​  

 

Fant du det du lette etter?