HELSENORGE

DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)

DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)
Type instrument:   Spørreskjema som personen fyller ut selv.
Målgruppe: Spørreskjemaet er generisk, dvs. det kan benyttes til alle pasientgrupper uavhengig av diagnose.
Målgruppen for DASH er personer med redusert fysisk funksjon og/eller smerter i overekstremiteten(e).
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse
Anvendes av: Alle faggrupper
Kort beskrivelse :

DASH består av 30 spørsmål for å måle fysisk funksjon og symptomer hos personer med smerter/ funksjonsproblemer i overekstremiteten(e). Spørsmålene gjelder siste uke.

Beregning og tolkning står beskrevet i selve testskjemaet.

Anskaffelse:

Du finner DASH spørreskjema som vedlegg her: DASH_Norwegian.pdf

Utviklet av: Hudak P et al. 1996. 
Hudak P et al. Development of an Upper Extremity Outcome Measure: The DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand). American Journal of Industrial Medicine 1996; 29:602-608. Du kan lese abstrakt  her .  
Oversatt til norsk: Professor Vilhjalmur Finsen.
Ref: Finsen V. Tidsskr Nor Laegeforen 2008;1070.
Referanser: nettsidene til DASH er det en oversikt over sentrale referanser, ​
Tilleggsinformasjon:

Både Quick-DASH og DASH kan brukes i klinikk og forskning. Fordi DASH er mest omfattende kan dette være det beste valget for en kliniker som ønsker å overvåke smerter og funksjon hos den individuelle pasienten.

Nyttig informasjon om DASH og Quick-DASH finnes på disse nettsidene.

 

Fant du det du lette etter?