HELSENORGE

EULAR anbefalinger for sykepleierens rolle i behandling av inflammatoriske revmatiske sykdommer, oppdatert 2019

​Type instrument

EULAR anbefaling

Målgruppe

Sykepleiere, revmatologer og personer med inflammatorisk revmatisk sykdom

Anvendes av

Sykepleiere

Kort beskrivelse

Anbefalingene ble første gang publisert i 2012. De er nå oppdatert på bakgrunn av ny forskningsbasert kunnskap. Anbefalingene omfatter tilgang til revmatologiske sykepleiere gjennom sykdomsforløpet, monitorering av sykdomsaktivitet, symptomkontroll, oppfølging av psykososiale behov og pasientundervisning, alt basert på kartlegging av pasientens behov. Anbefalingene inkluderer også utdanning som skal sikre at sykepleierne har nødvendig kompetanse til å ivareta disse funksjonene.

Anskaffelse

Utviklet av

En arbeidsgruppe innen EULAR bestående av sykepleiere, andre helseprofesjoner og pasienter. Publikasjon: Bech B et al Ann Rheum Dis; 2019 [Epub ahead of print doi:10.1136/annrheumdis-2019-215458]

Fant du det du lette etter?