EULARs anbefalinger for sykepleierens rolle i oppfølging og behandling av kronisk inflammatorisk artritt

EULARs anbefalinger for sykepleierens rolle i oppfølging og behandling av kronisk inflammatorisk artritt fra 2012


Bakgrunn:

Sykepleierrollen innen revmatologi har gjennomgått store endringer i løpet av 2000-tallet. Utvikling av nye medisinske behandlingsmetoder har gitt sykepleierne nye oppgaver og utvidet ansvarsområde. I mange land gjennomfører sykepleierne selvstendige sykepleiekonsultasjoner.

Anbefalingene er utviklet på bakgrunn av en systematisk litteraturgjennomgang og konsensus i et ekspertpanel

Målgruppe:

Sykepleiere og leger som arbeider innen revmatologi

Pasienter med revmatiske sykdommer

Utviklet av: En arbeidsgruppe nedsatt av den europeiske revmatologiorganisasjonen, EULAR, som bestod av sykepleiere, revmatologer, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, psykolog og pasienter fra 15 land i Europa
Oversatt til norsk: Anbefalingene er oversatt til norsk av Hanne Vestaby, Heidi A. Zangi, Till Uhlig og Kristin Hellem
Revmatologiske referanser:

van Eijk-Hustings Y et al. EULAR recommendations for the role of the European League Against Rheumatism recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis: results of a multinational survey among nurses, rheumatologists and patients. Rheumatology (Oxford), 2014, Advanced Access March 31. Du kan lese abstract her.

van Eijk-Hustings Y et al. Dissemination and evaluation of the European League Against Rheumatism recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis: results of a multinational survey among nurses, rheumatologists and patients. Rheumatology (Oxford) 2014, Advanced Acess March 31. Du kan lese abstract her.  

Anskaffelse:

Du finner anbefalingene her: Europeiske anbefalinger for sykepleiere_norsk oversettelse.pdf 

Merk at dette er en oversettelse av anbefalingene fra 2012. I 2019 kom EULAR med en oppdatering av anbefalingene, men disse er ikke oversatt til norsk enda. Engelsk versjon av anbefalingene fra 2019 finnes i Klinisk verktøykasse her.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.