HELSENORGE

Europeiske anbefalinger for pasientundervisning til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Type instrument/bakgrunn

EULAR-anbefaling

Målgruppe

Pasienter med inflammatorisk revmatisk leddsykdom

Anvendes av

Helsepersonell og erfarne brukere

Kort beskrivelse

Anbefalingene benyttes av alle som er som er involvert i pasientinformasjon/-undervisning, lærings- og mestringstiltak for pasienter med inflammatoriske sykdommer.

Anskaffelse

Du finner anbefalingene her:

Europeiske anbefalinger for pasientundervisning til personer med inflammatorisk revmatisk sykdom 

Kortversjonen finner du her:
EULARoppsum_AnbefaltBehandling Pasientundervisning2019.pdf

Utviklet av

En arbeidsgruppe innen EULAR som bestod av tverrfaglig helsepersonell og pasienter fra ti europeiske land.

Oversatt til norsk

Anbefalingene er oversatt til norsk i 2017 i et samarbeid mellom et fagpanel og et brukerpanel.

Revmatologiske referanser

Zangi HA, et al. EULAR recommendations for patient education for people with inflammatory arthritis, Ann Rheum Dis 2015; 74: 954-962. Du kan lese abstrakt her.

Tilleggsinformasjon

Her kan du lese en pasientvennlig versjon av anbefalingene.

Fant du det du lette etter?