Europeiske anbefalinger for pasientundervisning til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Europeiske anbefalinger for pasientundervisning

Bakgrunn:

 

Pasientundervisning er integrert i europeiske behandlingsanbefalinger for inflammatoriske revmatiske sykdommer. Likevel er det store forskjeller i hvordan denne undervisningen blir gjennomført. Forskning har vist at en betydelig andel av pasientene ønsker mer kunnskap for å kunne ta informerte beslutninger og spille en aktiv rolle i sitt eget behandlingsopplegg. Åtte kunnskapsbaserte anbefalinger er formulert basert på en systematisk litteraturoversikt og konsensus i et ekspertpanel.

Målgruppe:

 

Helsepersonell som arbeider innen revmatologi. 

Pasienter med revmatiske sykdommer  

Utviklet av:

 

En arbeidsgruppe innen den europeiske revmatologiorganisasjonen, EULAR. Gruppen bestod av femten pasienter og tverrfaglig helsepersonell med interesse for og erfaring fra pasientundervisning med representanter fra ti europeiske land: Danmark, Frankrike, Nederland, Norge, Portugal, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia og Østerrike.  

Oversatt til norsk:

 

Anbefalingene er oversatt av et fagpanel (Kjersti Grønning, Turid Ø. Høistad og Heidi A. Zangi). Deretter har et brukerpanel (Maryam Azimi, Thea Palm Franzen, Berit Haram Solheim, Edgar Wammervold) kommet med innspill til språklig tilpasning, som så er lagt til grunn for en konsensusoversettelse).

Revmatologiske referanser:

Zangi HA, Ndosi M, Adams J, et al. EULAR recommendations for patient education for people with inflammatory arthritis, Ann Rheum Dis 2015; 74: 954-962. Du kan lese abstrakt her.

 

 

Anskaffelse:

Du finner anbefalingene som vedlegg her: Europeiske anbefalinger for pasientundervisning inflammatorisk revmatisk sykdom.pdf

Kortversjonen finner du her: EULARoppsum_AnbefaltBehandling Pasientundervisning2019.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.