HELSENORGE

FFbh (Hannover Functional Scale)

FFbh (Hannover Functional Scale)
Type instrument:   Spørreskjema   
Målgruppe: Opprinnelig et ryggspesifikt instrument, men som er testet ut og anbefalt også for andre pasientgrupper f.eks RA ( Zouchling et al. 2007).   
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse  
Anvendes av: Alle  
Kort beskrivelse : Hannover Functional Scale (FFbH) består av 12 spørsmål om opplevd funksjon knyttet til ulike aktiviteter. Hvert spørsmål skåres på en skala fra 0-2. Skårene på hvert av de 12 spørsmålene summeres opp til en sumskår fra 0-24 hvor 0 er best funksjon.  
Anskaffelse: Den norske versjonen finner du her: Hannover 0-2-versjon.pdf 
Utviklet av: Kohlman og Raspe 1996.                   
Oversatt til norsk: Oversatt etter gjeldende retningslinjer ( Magnussen et al. 2010 )   
Testet for metodiske egenskaper: Den norske versjonen er testet med tilfredstillende resultater for reliabilitet og validitet til bruk for personer med ryggplager ( Magnussen et al 2010 )
Revmatologiske referanser: FFbH inngår i Kjernesett for evaluering ved rehabilitering ved skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet (MUSS).
Tilleggsinformasjon: Det er vanlig å oppgi skåringen på FFbH i prosent. Høyere prosentvis skår angir bedre funksjon. Mellom 100% og 80% regnes som normal funksjon, mellom 70% og 80% indikerer noe redusert funksjon og  < 50% indikerer sterkt redusert fysisk funksjon .  

 

Fant du det du lette etter?