GHQ-20 (General Health Questionnaire 20)

GHQ-20 (General Health Questionnaire 20)

Type instrument:  

Spørreskjema om psykisk velvære og subjektiv opplevelse av stress. Spørreskjema som personen fyller ut selv.  

Målgruppe:

Spørreskjemaet er generisk, dvs. det kan benyttes i forhold til alle pasientgrupper uavhengig av diagnose. Brukes bl.a. for å kartlegge grad av subjektivt stress hos personer med ulike somatiske sykdomstilstander

ICF-nivå :

Aktivitet og deltakelse  

Anvendes av:

Alle helseprofesjoner   

Kort beskrivelse :

Spørreskjemaet består av 20 spørsmål som skåres på en skala fra 0 til 3. Personen skal svare ut fra hvordan vedkommende har hatt de siste to ukene: 0 = bedre enn vanlig, 1 = som vanlig, 2 = dårligere enn vanlig, 3 = mye dårligere enn vanlig. Det bergenes en sumskåre for alle spørsmålene (0 - 60). En sumskåre over 23 er definert som forhøyet emosjonelt stress (Malt U.F. 1989)

Anskaffelse:

Du finner testen her: GHQ-20-Skjema (norsk).pdf                               

Utviklet av:

David Goldberg. Ref.: Goldberg, D. & Williams, P. (1988) A User's Guide to the General Health Questionnaire. Windsor: NFER-Nelson.  

Oversatt til norsk:

Tom Andersen, Tromsø 1978.

Testet for metodiske egenskaper:

Malt, U.F., Mogstad, T-E., Refning, I.B. (1989) Goldbergs General Health Questionnaire. Tidskr Nor Lægefor nr. 13: 1391-4. Du kan lese abstract her.   

Malt UF. (1989) The validity of the General Health Questionnaire in a sample of accidentally injured adults. Acta Psychiatr Scand Suppl;355:103-12. Du kan lese abstract her.

Revmatologiske referanser:

Haugli L., Steen E., Lærum E., Nygård R., Finset A. (2003) Psychological distress and employment status in patients with chronic musculoskeletal pain: Effects of a group learning program based on construct theory. Psychology, Health & Medicine , 8:135-48.

 Zangi HA., Mowinckel P., Finset A., et al. (2012) A mindfulness-based group intervention to reduce psychological distress and fatigue in patients with inflammatory rheumatic joint diseases: a randomised controlled trial. Annals of the Rheumatic Diseases 71:911-17. Du kan lese abstract her.  

Tilleggsinformasjon:

Nyttig informasjon om General Health Questionnaire finner du på disse nettsidene.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.