Interessesjekkliste (NKRR)

Interessesjekkliste (NKRR)
Type instrument: Klinisk instrument som utgangspunkt for kartlegging og samtale om interesser/tap av interesser.  
Målgruppe: Alle.
ICF-nivå : Aktivitet, deltakelse og miljøfaktorer.  
Anvendes av: Vanligvis brukt av ergoterapeuter, men kan benyttes av andre faggrupper.  
Kort beskrivelse : Skjemaet består av en rekke aktiviteter som er ramset opp og hvor spørsmålet knyttes til om pasienten har drevet med aktiviteten før , driver med aktiviteten , og om pasienten eventuelt savner aktiviteten. Skjemaet er ment som et utgangspunkt, en sjekklistes og et rammeverk for samtale om interesser.
Anskaffelse: Skjema finner du her: NKRRs interessesjekkliste.pdf  
Utviklet av: Mari Klokkerud , NKRR, Diakonhjemmet sykehus  
Oversatt til norsk:   NKRR 2004
Testet for metodiske egenskaper: Sjekklisten er utviklet som et klinisk redskap, som utgangspunkt for en strukturert samtale om interesser og ikke testet for psykometriske egenskaper.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.