KDA (Kartlegging av daglig aktivitet)

KDA (Kartlegging av daglig aktivitet)
Type instrument:   Skjema som pasienten fyller ut selv gjennom et døgn.  
Målgruppe: Alle
ICF-nivå : Aktivitet, deltakelse og miljøfaktorer.  
Anvendes av: Vanligvis brukt av ergoterapeuter, men kan også benyttes av andre faggrupper.  
Kort beskrivelse : Skjema over et døgn, inndelt i havtimes-rater. Pasienten fyller ut hvilken aktivitet man utfører til ulike tider og skårer og kategoriserer denne aktiviteten i forhold til fire ulike individuelle aspekter (type aktivitet, utførelse, verdsetting/viktighet og hvorvidt man liker aktiviteten).
Anskaffelse: Skjema kan skaffes ved å kontakte høyskolen i Oslo- og Akershus v/ tore.bonsaksen@hioa.no eller anne.lund@hioa.no  
Utviklet av: Den norske versjonen er oversatt fra Occupational Questionnaire som er et selvrapporteringsredskap med bakgrunn i Model of Human Occupation (MOHO). Du kan lese abstrakt her.    
Oversatt til norsk: Tore Bonsaksen, Anne Lund, Brian Ellingham, Ratna A. Hussain, Margrit R. Meier og Unni Sveen. Norsk oversettelse og tilpasning av Occupational Questionnaire: Kartlegging av Dine Aktiviteter (KDA). Ergoterapeuten nr 2, 2015.      
Testet for metodiske egenskaper: Den norske oversettelsen er kvalitetstestet gjennom to pilotstudier, men ikke spesifikt testet for psykometriske egenskaper (se artikkel over).  

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.