Kvalitetsindikatorer for artrosebehandling

Kvalitetsindikatorer for artrosebehandling
Type instrument:   Spørreskjema som fylles ut av pasienten. Angir pasient-rapportert kvalitet på behandlingen av artrose.
Målgruppe: Personer med artrose
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse
Kort beskrivelse : Indikatorsettet består av 17 enkeltspørsmål (en A-4 side) relatert til informasjon og veiledning, fysisk funksjon og oppfølging av helsepersonell, samt farmakologisk behandling.
Anskaffelse: Du finner indikatorsettet her: QI for artrosebeh_v2_Februar2015.pdf 
Utviklet av: Nina Østerås, Andrew Garratt, Margreth Grotle, Bård Natvig, Ingvild Kjeken, Tore K. Kvien, Kåre B. Hagen.
Oversatt til norsk: Indikatorsettet er utviklet i Norge (2013). 
Metodiske og revmatologiske referanser: Østerås N et al. Patient-reported quality of care for osteoarthritis: development and testing of the osteoarthritis quality indicator questionnaire. Arthritis Care Res (Hoboken). 2013, 7:1043-51. Du kan lese abstraktet her.
Tilleggsinformasjon: Kvalitetsindikatorer for artrosebehandling er utviklet av et ekspertpanel og bygger på systematisk litteratursøk og pasientintervjuer.

 

Fant du det du lette etter?