Kvalitetsindikatorer for rehabilitering

Kvalitet i rehabilitering for personer med muskelskjelettsykdommer, skader og plager
Type instrument/ bakgrunn:    To spørreskjema: ett til leder for enhet og ett til pasient
Målgruppe:

KI-settet er utviklet og testet ut primært til bruk til rehabilitering ved muskelskjelettsykdommer, skader og plager. Settet prøves nå og ut som generisk KI-sett i rehabilitering.

 

Anvendes av:

Rehabiliteringsenheter i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, inkludert rehabiliteringsinstitusjoner

 

Kort beskrivelse:

Kvalitetsindikatoroppnåelse måles ved to spørreskjema; et til enhetsleder eller annen overordnet person som kjenner innholdet i rehabiliteringen og et til pasienter som har deltatt i rehabiliteringen. Pasientenes spørreskjema besvares 2-3 mnd etter rehabiliteringen og inkluderer også spørsmål om overgang mellom nivåer i rehabiliteringstjenester.

 

Anskaffelse:

Spørreskjema kan lastes ned her. Det er gratis å benytte skjemaene, men vi ber alle som tar skjemaene i bruk om å registrere dette hos NKRR. Skjema for dette finnes her.

Spørreskjema til brukere/pasienter

Spørreskjema til rehabiliteringsenheten 

Utviklet av:

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus  

 

Oversatt til norsk:

Originaler er på norsk, men skjemaene er også tilgjengelige i engelsk versjon.  Disse er imidlertid ikke kvalitetssikret i forhold til begrepsbruk og måleegenskaper.

 

Revmatologiske referanser:

Artikkelen er tilgjengelig her

Johansen I, Klokkerud M, Anke A, Børke JB, Glott T, Hauglie U, Høyem A, Klovning A, Lande KA, Larsen M, Nordvik JE, Wigers SH, Øyeflaten I, Hagen KB, Kjeken I. A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; development and pilot testing. BMC Health Serv Res. 2019 Apr 29;19(1):265
 

Tilleggs-informasjon:Settet testes ut i generisk populasjon i rehabiliteringsstudien RehabNytte. Les mer her.  

Fant du det du lette etter?