MAP-Hand (Measure for activity performance of the hand)

MAP-Hand (Measure for activity performance of the hand)
Type instrument:           Spørreskjema som pasienten fyller ut selv.
Målgruppe: Personer med revmatoid artritt som har eller står i fare for å få funksjonsproblemer på grunn av artritt i hendene.
ICF-nivå : Aktivitet.  
Anvendes av: Primært av ergoterapeuter og fysioterapeuter, men kan også brukes av andre profesjoner.  
Kort beskrivelse :

Skjemaet består av 18 standardiserte og 5 åpne spørsmål om utførelse av hverdagsaktiviteter som involverer bruk av hendene. Pasientene scorer egen aktivitetsutførelse på en skala fra 1 (uten problemer) til 4 (kan ikke utføre). Sumscore regnes separat for de standardiserte og de egendefinerte aktivitetene.

Sumscore for standardiserte spørsmål regnes som gjennomsnitt av de 18 standardiserte aktivitetsscorene. For å beregne sumscore må minimum 15 aktiviteter være scoret.

Sumscore av de egendefinerte aktivitetene beregnes som gjennomsnitt av scorene på de aktivitetene pasienten har beskrevet.

Anskaffelse: Spørreskjema (norsk utgave) finner du her: MAP-Hand norsk versjon med egendefinerte aktiviteter 2009.pdf 
Utviklet av: Taran Paulsen, Margreth Grotle, Andrew Garratt og Ingvild Kjeken, NKRR.  
Oversatt til norsk: Instrumentet er utviklet på norsk, men er også oversatt til engelsk etter anerkjente anbefalinger for oversettelse av spørreskjema. Engelsk utgave finner du her: MAP-Hand english version endelig 2009.pdf 
Testet for metodiske egenskaper:

Testet for validitet, reliabilitet og anvendelighet i forhold til personer med revmatoid artritt:

Paulsen T, Grotle M, Garratt A, Kjeken I. Development and psychometric testing of the patient-reported measure of activity performance of the hand (MAP-Hand) in rheumatoid arthritis. J Rehabil Med 2010;42:636-44. Du kan lese abstract her.

Fernandes L, Grotle M, Darre S, Nossum R, Kjeken I. Validity and responsiveness of the Measure of Activity Performance of the Hand (MAP-Hand) in patients with hand osteoarthritis. J Rehabil Med 2012 Oct;44(10):869-76 2013;2:93-9. Du kan lese abstractet her.

Revmatologiske referanser: Se referansene over.  

 

Fant du det du lette etter?