Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge

Nasjonal prosedyre
Type instrument: Nasjonal prosedyre
Målgruppe: Personer med revmatoid artritt (RA)
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse
Anvendes av: Revmatologer, leger i spesialisering og annet helsepersonell som bidrar i utredning, behandling og oppfølging av mennesker med RA i Norge.
Kort beskrivelse :

Hensikten med den nasjonale prosedyren er å sikre at mennesker med revmatoid artritt (RA) får evidensbasert utredning, behandling og oppfølging, uavhengig av hvor de bor i landet.

Prosedyren er laget på oppdrag fra Norsk revmatologisk forening. Den norske prosedyren tar utgangspunkt i EULAR sine behandlingsanbefalinger for RA fra 2016, ACR sine anbefalinger for RA fra 2015 og Treat-to-Target (T2T)-initiativet. I tillegg er det i stor grad tatt hensyn til norsk klinisk praksis, og nasjonal erfaring med behandlingsstrategi basert på T2T.

Prosedyren omhandler både medikamentell og ikke-medikamentell behandling av RA.

Anskaffelse: Du finner den nasjonale prosedyren finner du her: Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av RA i Norge.pdf 
Utviklet av: Overlege Anna-Birgitte Aga og overlege/professor Espen A. Haavardsholm, Diakonhjemmet sykehus. Avsnittet om ikke-farmakologisk behandling er utarbeidet i nært samarbeid med fysioterapeut Ph.D. Rikke Helene Moe fra NKRR.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.