HELSENORGE

Oppsummering av behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartrose

Oppsummering av behandlingsanbefalinger
Type instrument: Oppsummering av internasjonale behandlingsanbefalinger for hofte- og kneartrose.​
Målgruppe: 
Helsepersonell som jobber med personer med hofte- og kneartrose.
Personer med hofte- og kneartrose
Anvendes av: Helsepersonell/pasienter
Kort beskrivelse:
En oppsummering av tre internasjonale retningslinjer for artrosebehandling. Tiltakene er delt inn i ikke-medikamentelle, medikamentelle og kirurgiske behandlingstiltak. Hvert enkelt tiltak er fargekodet i henhold til styrkegraden på anbefalingen. Oppsummeringen er ment som et oversiktlig hjelpemiddel i en travel klinisk hverdag. I tillegg er det utarbeidet et flytskjema som illustrerer rekkefølgen de anbefalte tiltakene bør vurderes ut fra.
Anskaffelse: Du finner oppsummeringen her: 
Helsepersonellversjon (.pdf)
Pasientversjon (.pdf)
Oversatt til norsk: Nina Østerås og Tuva Moseng, NKRR, i samarbeid med representanter for ulike fagprofesjoner ved Diakonhjemmet Sykehus og prosjektgruppen i SAMBA, revidert pr. september 2021.

Revmatologiske referanser:

 ​

-2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip and Knee. Arthritis and Rheumatology 2020

-Osteoarthritis Research Society International. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage 2019

-Royal Australian College of General Practitioners (RACGP). Guideline for the management of knee and hip osteoarthritis, second edition 2018 (.pdf)​

 

Fant du det du lette etter?