Helsenorge

QUEST (Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology)

QUEST

Type instrument:  

Strukturert intervju med svaralternativer gradert fra 1 (= svært misfornøyd) til 5 (= svært fornøyd).  

Målgruppe:

QUEST er et valideringsverktøy for å vurdere brukerens tilfredshet med bruk av et teknisk hjelpemiddel.
Brukerne kan være i alle aldre, men må kunne kommunisere og forstå hvordan man scorer numerisk.
Man kan også intervjue pårørende, dersom brukeren selv ikke kan gjennomføre intervjuet / evalueringen.  

ICF-nivå :

Miljø og omgivelser.  

Anvendes av:

Forskere, produsenter og fagfolk som arbeider med hjelpemiddelformidling.  

Kort beskrivelse :

QUEST består av 12 spørsmål, der de første 8 spørsmålene omhandler det konkrete hjelpemidlet (dimensjoner, vekt, justeringsmuligheter, sikkerhet, holdbarhet, bruksvennlighet, komfort og nytte).

De neste 4 spørsmålene omhandler formidlingsprosessen (tjenester og rutiner, reparasjon og service, faglig formidling og oppfølging).

Avslutningsvis markerer brukeren hvilke tre av de 12 områdene hun eller han synes er viktigst.  

Anskaffelse:

For informasjon om norsk versjon, ta kontakt med: Øivind Lorentsen   

Utviklet av:

Ergoterapeut Louise Demers, som i 1999 fullførte et doktorgradsarbeid med QUEST som tema.  

Oversatt til norsk:

QUEST er oversatt til norsk i regi av Rehab-Nor. (Internettsider, klikk her) og er prøvet ut i to pilotprosjekter i Norge.  

Testet for metodiske egenskaper:

Demers L, Weiss-Lambrou R, Ska B. Development of the Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive Technology (QUEST). Assist Technol,1996; 8: 3-13. Du kan lese abstract her.

Demers L, Monette M, Lapierre Y, Arnold DL, Wolfson C. Reliability, validity, and applicability of the Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive Technology (QUEST 2.0) for adults with multiple sclerosis. Disabil.Rehabil.2002; 24: 21-30. Du kan lese abstract her.  

Revmatologiske referanser:

Demers L, Weiss-Lambrou R, Ska B. Item analysis of the Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology (QUEST). Assist.Technol.2000;12: 96-105. Du kan lese abstract her.

Demers L, Wessels R, Weiss-Lambrou R, Ska B, De Witte LP. Key dimensions of client satisfaction with assistive technology: a cross-validation of a Canadian measure in The Netherlands. J.Rehabil.Med.2001; 33: 187-191. Du kan lese abstract her.

Tilleggsinformasjon:

Validert og brukt i studier ved Hjælpemiddelinstituttet i Danmark. (Vurdering av rullatorer og elektriske rullestoler). Kontaktperson: Ergoterapeut Åse Brandt.

Validert og brukt i studier i Sverige. (Vurdering av datahjelpemidler og manuelle rullestoler). Kontaktperson: Ergoterapeut Kersti Samuelsson.  

Fant du det du lette etter?