HELSENORGE

Quick-DASH

Quick-DASH
Type instrument:   Spørreskjema som personen fyller ut selv.
Målgruppe: Spørreskjemaet er generisk, dvs. det kan benyttes til alle pasientgrupper uavhengig av diagnose.
Målgruppen for Quick-DASH er personer med redusert fysisk funksjon og/eller smerter i overekstremiteten(e).
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse
Anvendes av: Alle faggrupper
Kort beskrivelse :

Quick-DASH er en kortversjon av spørreskjemaet du finner på denne nettsiden: DASH.

Det består av 11 spørsmål for å måle fysisk funksjon og symptomer hos personer med smerter/ funksjonproblemer i overekstremiteten(e). Spørsmålene gjelder siste uke.

Beregning og tolkning ​står beskrevet i testskjemaet.

Anskaffelse:

Spørreskjemaet kan lastes ned her: QuickDASH_Norwegian_2016.pdf

Utviklet av: Hudak P et al. 1996. 
Hudak P et al. Development of an Upper Extremity Outcome Measure: The DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand). American Journal of Industrial Medicine 1996; 29:602-608. Du kan lese abstrakt her.
Oversatt til norsk: Professor Vilhjalmur Finsen.
Referanse: Finsen V. Tidsskr Nor Laegeforen 2008;1070.
Referanser: nettsidene til DASH er det en oversikt over sentrale referanser,
Tilleggsinformasjon:

Både Quick-DASH og DASH kan brukes i klinikk og forskning. Fordi DASH er mest omfattende kan dette være det beste valget for en kliniker som ønsker å overvåke smerter og funksjon hos den individuelle pasienten.

Nyttig informasjon om DASH og Quick-DASH finnes på disse nettsidene .

 

Fant du det du lette etter?