HELSENORGE

RD-IPQ (Rheumatic Disease Illness Perception Questionnaire)

RD-IPQ (Rheumatic Disease Illness Perception Questionnaire)
Type instrument:   Spørreskjema.  
Målgruppe: Personer med revmatisk sykdom.
ICF-nivå : Personlige faktorer  
Anvendes av: Helsepersonell
Kort beskrivelse :

Spørreskjema besvares av pasienten.

Gjennom spørsmålene kartlegges ulike aspekter av pasientens tanker og oppfatninger om den revmatiske sykdommen. Aspektene som kartlegges er identitet, konsekvenser, behandlingskontroll, personlig kontroll, svingninger, mening, følelser og årsak. (Spørsmålene gir informasjon om pasientens tanker og oppfatninger om disse aspektene, som kan være til hjelp i det kliniske arbeidet.).

Se skåringsveiledningen for utfyllende informasjon om bruk i klinikk og forskning.

Anskaffelse:

Du finner disse vedleggene til høyre på denne siden:

Utviklet av: Ida Løchting, Andrew M. Garratt, Elin Fjerstad, NKRR, 2010.  
Oversatt til norsk: Originalspråk er norsk. Skjemaet finnes også på engelsk, se vedlegg til høyre på denne siden.   
Testet for metodiske egenskaper: Løchting I, Garratt AM, Fjerstad E. Development of the Rheumatic Disease Illness Perception Questionnaire (RD-IPQ) reliability, validity and responsiveness. Clin Exp Rheumatol 2012;30:308. Du kan lese abstract her.
Revmatologiske referanser: Løchting I, Fjersted E, Garratt AM. Illness perception in patients receiving rheumatology rehabilitation: association with health and outcomes at 12 months. BMC Musculoskeletal Disord 2013. Du kan lese abstract her.
Tilleggsinformasjon: Gode nettsider med masse oppdatert informasjon finner du her.

 

Fant du det du lette etter?