SCL-5 (Hopkins Symptom Checklist)

SCL-5 (Hopkins Symptom Checklist)
Type instrument:   Spørreskjema  
Målgruppe: Generisk instrument (diagnoseuavhengig)  
ICF-nivå : Kroppsnivå
Anvendes av: Alle  
Kort beskrivelse : Hopkins Symptom Checklist 5 (SCL-5) er et generelt symptommål som måler angst og depresjon. Spørsmålene skåres på en skala fra 0 til 4, og det regnes ut gjennomsnittsskår, der 0 betyr fravær av symptomer og 4 er maksimal symptombelastning. Hopkins Symptom Checklist finnes også i 90-, 25-, 10-spørsmålsversjon (items).  
Anskaffelse: Spørreskjemaet finner du her: Hopkins Symptom Check List SCL- 5 Norsk skjema.pdf 
Utviklet av: SCL-5 er utkommet av SCL-90 som ble utviklet tidlig på 1970-tallet av Durogatis med kollegaer (referanse) .  
Oversatt til norsk: Strand med kollegaer har sammenlignet ulike versjoner av SCL og validert disse i en norsk normalpopulasjon. Abstrakt finner du her.  
Testet for metodiske egenskaper:

Se over

 

Revmatologiske referanser: SCL-5 inngår i Kjernesett for evaluering av rehabilitering ved skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet.  
Tilleggsinformasjon: Studien til Strand et al 2003 viser høy grad av korrelasjon og overlapp mellom de ulike versjonene av SCL, og anbefaler derfor av praktiske årsaker den korteste versjonen (SCL-5). Det er anslått at en skår på 2.0 i SCL-5 kan regnes som «cut off» point for psykisk sykdom

 

Fant du det du lette etter?