HELSENORGE

Trening ved polymyositt og dermatomyositt - en fagprosedyre

Trening ved polymyositt og dermatomyositt - en fagprosedyre
Type instrument:   Fagprosedyre  
Målgruppe: Voksne > 18 år) med polymyositt (PM) og dermatomyositt (DM). Prosedyren gjelder ikke for personer med inklusjonslegememyositt (inclusion body myositis)
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet og deltakelse  
Anvendes av:

Prosedyren er først og fremst beregnet for fysioterapeuter som behandler pasienter med SpA (> 18 år) i alle deler av helsetjenesten. Den er også egnet for andre helseprofesjoner som skal gi råd til denne pasientgruppen.

Prosedyren kan benyttes ved sykehusinnleggelser, i kommunal og privat praksis samt i hjemmebasert trening.

Kort beskrivelse :

Hensikten med fagprosedyren er å gi evidensbaserte anbefalinger for muskulær trening og aerob trening av personer med PM og DM.

Kortversjon av anbefalingene

Det anbefales å starte med trening så snart som mulig etter sykdomsdebut når sykdommen er under medikamentell kontroll.

Treningen skal være individuelt tilpasset pasientens grad av sykdomsaktivitet, muskelfunksjon og kondisjonsnivå.

Det anbefales trening for å øke muskulær utholdenhet så vel som styrke.

Trening av styrke  bør starte med lav/moderat intensitet på 50 % av 10 RM og ha gradvis økning mot 100 % av 10 RM.

Det anbefales at hver trente muskelgruppe får en restitusjonstid på 1-2 dager.

Det anbefales kondisjonstrening  på 60 % av maksimal puls i en time, inklusive oppvarming og nedtrapping, såfremt pasienten er lunge- og hjertefrisk.

Forsiktighetsregler

Hos pasienter med hjerte- eller lungesykdom må det gjøres individuell vurdering i samråd med revmatolog, hjerte- eller lungespesialist før kondisjonstrening igangsettes.

Dersom influensalignende symptomer oppstår eller det registreres nedgang i muskelfunksjon, skal treningen reduseres eller avbrytes inntil pasienten er medisinsk vurdert.  

Ved økende smerter i form av artritter eller tendinitter skal belastningen reduseres.

Anskaffelse:

Du finner fagprosedyren på nettsidene til Helsebiblioteket, ved å klikke her.  Se også vedlegg:

Fagprosedyre fullversjon

Fagprosedyre kortversjon

PICO-skjema

Søkehistorikk

Forskningsbasert evidens

Metoderapport

Utviklet av: Fagprosedyren er utviklet av en ekspertgruppe bestående av fysioterapeuter fra sentrale revmatologiske avdelinger i alle fire helseregioner og forskere ved NKRR.  
Tilleggsinformasjon:

I enkelte alvorlige tilfeller vil pasienter i akutt fase av sykdommen ha behov for kontrakturprofylakse og lungefysioterapi. Dette er ikke videre belyst i fagprosedyren.

Prosedyren er utviklet etter Kunnskapssenterets krav og metoder for utvikling av prosedyrer; herunder systematisk litteratursøk, kritisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget og en konsensusbasert arbeidsmetode.

Til høyre på denne siden finner du ulike vedlegg som gir utfyllende informasjon om arbeidsprosess og innhold i fagprosedyren: fullversjon og kortversjon av anbefalingene, PICO-skjema, søkehistorikk, forskningsbasert evidens (samleskjema) og metoderapport. Du finner dem også på nettsidene til Helsebiblioteket, klikk her.

 

Fant du det du lette etter?