Helsenorge

VAS (Visuell Analog Skala)

VAS (Visuell Analog Skala)
Type instrument:   En VAS skala er en rett, 10 cm lang linje, hvor endene beskriver henholdsvis den positive og negative ekstremverdien av fenomenet man ønsker å måle.  (For eksempel "ingen smerter" og "uutholdelige smerter").
Målgruppe: Alle pasientgrupper.
ICF-nivå : Kroppsnivå, aktivitet, deltakelse, miljøfaktorer.  
Anvendes av: Alle grupper helsepersonell, 
Kort beskrivelse :

VAS-skalaer brukes til å måle svært mange ulike helseområder, som for eksempel smerte, tretthet, stivhet, sykdomsaktivitet, utførelse av ulike aktiviteter, tilfredshet med ulike fenomen osv.

Pasientene krysser av selv på linjen.

Verdien avleses og registreres i millimeter mellom pasientens avkrysning og venstre ende av skalaen.

Anskaffelse:

VAS-skala lages og må tilpasses slik at en i papirversjon fortsatt har en linje som måler nøyaktig 10 cm.

Sett strek på tvers av linjen. 

|-------------------------------------------| 
Ingen smerter                         Uutholdelig
                                        smerter

Testet for metodiske egenskaper: Revill S., et al. The reliability of a linear analogue for evaluating pain. Anaesthesia 1976;31:1191-8. Du kan lese abstract her.
Revmatologiske referanser: Lee VC & Rowlingson JC. Defining Quality of Life in Chronic Pain. In Quality of Life and Pharmaeconomics in Clinical Trials. Spilker B, Ed., Lippincott-Raven Publishers,Philadelphia, 1996, pp. 853-64.
Tilleggsinformasjon:

Forskning har vist at visuelle analoge skalaer er pålitelige og sensitive for endringer. Noen pasienter synes VAS er vanskelig å skåre, det tar også noe tid å bruke lineal til avlesing.

Alternativt brukes stiplete 5 punkt- eller 10 punkt skala (som har 11 mulige svaralternativer, 0-10). Her er det altså mange muligheter og forskjellig praksis.

 

Fant du det du lette etter?