HELSENORGE

WEIS (Work Environment Impact Scale)


WEIS (Work Environment Impact Scale)

Type instrument:  

Semistrukturert intervju.  

Målgruppe:

Pasienter med arbeidserfaring som har aktivitetsproblemer, grunnet skade eller sykdom, relatert til arbeidslivet.  

ICF-nivå :

Omgivelser.  

Anvendes av:

I hovedsak av ergoterapeuter, men kan også anvendes av andre yrkesgrupper. Anvendelsen forutsetter kjennskap til det teoretiske rammeverket The Model of Human Occupation (MoHO), du kan lese mer om det på nettsidene du finner h​er.  

Kort beskrivelse :

Manualbasert intervju om pasientens oppfattelse av omgivelsesfaktorer (det vil si arbeidskrav, psykososiale påvirkninger og fysiske faktorer) i sin arbeidserfaring. Styrker og begrensninger kan oppsummeres i en firedelt vurderings-skala.

Kan brukes i kombinasjon med Worker Role Interview (WRI) (også omtalt på Klinisk verktøykasse).  

Anskaffelse:

WEIS Version 2.0 (1998): Norsk brukermanual (2003, ISBN 82-579-4312-6) kan lånes fra Diakonhjemmet Høgskolebibliotek Rogaland. 

Svensk versjon av WEIS Version 3.0 (2010) er oversatt og validert av Elin Ekbladh og Lena Haglund. Anskaffelse og anvendelse (krever lisens): les mer her.

Utviklet av:

Moore-Corner, Kielhofner & Olson (1998)  

Oversatt til norsk:

WEIS er oversatt til norsk av Brian Ellingham ved Høgskolen i Oslo og Klara Jabkobsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Se brukermanualene som er nevnt under ”Anskaffelse”  

Testet for metodiske egenskaper:

Norsk versjon er ikke testet for validitet og reliabilitet.

For psykometriske egenskaper ved svensk versjon; Ekbladh et al: Work environment impact scale: Testing the psychometric Properties of the Swedish version. Work. 2014;47(2):213-9. Du kan lese abstract her.

Ekbladh E. 2008 (doktoravhandling): Return to Work: Assessment of Subjective Psychosocial and Environmental Factors. Du kan lese abstract og få tak hele avhandlingen her.  Du kan også finne avhandlingen her: Avhandling_Elin Ekbladh.pdf       

Revmatologiske referanser:

Ekbladh et al. Perceptions of the work environment among people with experience of long term sick leave. Work. 2010;35(2):125-36. Du kan lese abstrakt her.

Tilleggsinformasjon:

Den danske ergoterapeutforeningen har laget en  film om WRI og WEIS.

Det er utviklet en selvrapporteringsvariant av WEIS-intervjuet:
Wastberg et al (2012): The Work Environment Impact Scale - Self-Rating (WEIS-SR) evaluated in primary health care inSweden. Work. 42(3):447-57. Du kan lese abstract her.  

Du finner flere detaljer om WRI og WEIS i en presentasjon av Anita Engeseth (ergoterapispesialist i arbeidshelse og seniorrådgiver i Norsk Ergoterapeutforbund) på youtube: WEIS og WRI intervju-instrumenter - YouTube

Fant du det du lette etter?