HELSENORGE

Ressursbank for lærings- og mestringstilbud i revmatologi

​Om​ ressursbanken

Ressursbanken er en liste med informasjon og lenker til sikre informasjonskilder som er relevant for lærings- og mestringstilbud innen revmatologi. Ressursbanken er relevant for både helsepersonell, brukerrepresentanter og pasienter. 

Ressursbanken er et resultat av flere delphi-prosesser og gruppearbeider i nettverksgruppen for læring og mestring i revmatologi samt prosjektet «pasient- og pårørendeopplæring innen revmatologi» (POPOPP-revma). Under POPOPP-revma ble det i 2014-2016 gjennomført en delphiprosess der man kom frem til 7 aspekter som lærings- og mestringskurs kan påvirke. På nettverkssamlingen i 2018 ble det gjennom et gruppearbeid fremarbeidet temaer lærings- og mestringskurs bør inneholde for å påvirke de 7 aspektene. Det er disse temaene ressursbanken er utarbeidet fra. Temaene er modifiserte for å få en mest mulig oversiktlig fremstilling av ressursbanken. ​​


Sykdomslære​

Temahefte Revmatoid artritt (revmatiker.no)

Pasientinformasjon fra helsebiblioteket.no

Pasientinformasjon fra Norsk Revmatikerforbund

Pasientinformasjon fra bindevevssykdommer.no

Nasjonal veileder i revmatologi

Norsk vaskulittregister og biobank - informasjon om vaskulitter (NorVas)

Pasientinformasjon fra spondyloartrittforbundet (Spafo Norge)

Revmapodden

Temahefte om bekhterevs sykdom

Informasjon om vaskulitter


Komorbiditet og følgesykdommer​​

Webinar om risikoen for hjerte- og karsykdommer ved revmatisk sykdom

YouTube kanal om artrose (NKRR)

Osteoporose (NHI)

Osteoporose (FHI)​​​


Medikamentell behandling

Skriftlig pasientinformasjon om legemidler

Nasjonal veileder i revmatologi, medikamentell behandling

"Er biotilsvarende legemidler like trygge som biologiske originalpreparater?"

Informasjonsfilm om biologiske og biotilsvarende legemidler (engelsk tale)

Anonym legemiddel-chat med farmasøyt

Vaksinasjonsveileder FHI

Økonomisk støtte til å dekke utgifter til medikamentell behandling (nav.no)


Råd og trygging på hva deltakerne selv kan gjøre i forhold til livsstil, kosthold, trening og mer​


"Du og diagnosen", hva kan du gjøre selv for å leve et godt liv med diagnosen (NRF)

Videoklipp om røyking

Videoklipp om trening og revmatisk sykdom

Fagprosedyre fysioterapi ved SpA

Aktiv på dagstid. Treningstilbud for pasienter mellom 18-67 år, helt eller delvis utenfor arbeidslivet, eller mottaker av en for for stønad. - Tilbudet varierer fra kommune til kommune. Søk derfor på "aktiv på dagstid [navn på aktuell kommune]". 

Aktiv med artrose: AktivA

Kosthold

Helsedirektoratets kostholdsråd

Personal Activity Inteligence

Fysisk aktivitet ved spondyloartritt

Kondisjonskalkulator


​Utmattelse/fatigue og aktivitetsregulering


Filmklipp om utmattelse (NBRR)

Webinar om utmattelse (NSF)

Vedvarende utmattelse: kjennetegn, årsaker og tiltak

Brosjyre om revmatisk sykdom og utmattelse

Utmattelse: tre opplegg ved vedvarende utmattelse - to for helsepersonell og ett for de som selv sliter med utmattelse


Kommuniksjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell

Informasjon om samvalg

Samvalgsverktøy (kneartrose go hofteartrose)

Hva er samvalg? Animasjonsfilm

Samvalgsbrosjyre​​


Informasjon om hvor og hvem deltakeren kan søke kunnskap og hjelp hos (brukerorganisasjoner og nettsider med tilbud i hjemmekommune rehabilitering)​


Oppdatert 14.09.2022

Oversikt over revmatologiske avdelinger i Norge

Oversikt over behandlingssteder innen revmatologi

Låne hjelpemidler raskt i Oslo kommune

Oversikt over kommuner som har frisklivssentre

Rehabiliteringssteder, langvarig muskel- og bløtdelssmerter

Rehabilitering inflammatorisk revmatisk sykdom


Arbeidsliv:​​ balansen mellom jobb og fritid / Informasjon om rettigheter i forhold til arbeidslivet​

Kronikere i arbeidslivet, NRF

Balanse og variasjon i hverdagnes gjøremål (skriftlig info)

Chattegruppe hos NAV


Styrker, ressurser og mestringsstrategier i møte med symptomer​


Norsk forening for kognitiv terapi

Øvelser i oppmerksomt nærvær - lydspor (finnes også i Spotify)

Håndbok i lærings- og mestringsarbeid. Verktøy for fagpersoner og brukerrepresentanter med praktiske råd og relevant teori (NKLMH)

Håndbok i lærings- og mestringsarbeid fra NKLMH

Filmklipp om å forstå smerte på fem minutter (UNN)

Hvordan mestre smerte (film og skriftlig)

Smerte - hva er det og hva hjelper

Kort smertekus


Seksualitet og samliv

Webinar om seksuell helse for de med revmatisk sykdom og deres partner (NRF)

Webinar om "sengeprat" i fem deler (NRF)

Sex som funker; gratis e-læringskurs for blant annet helsepersonell

Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer

YouTube filmer om svangerskap og revmatisme (NKSR)​​


​Andre nyttige lenker

Revmabloggen (NKRR)

Oversikt over flere nettbaserte kurstilbud

Brukermedvirkning i lærings- og mestringstilbud

EULAR anbefalinger for pasientundervisning​​

Fant du det du lette etter?