HELSENORGE

15 tips til en vellykket videokonsultasjon

Digitalisering og avstandsoppfølging har i økende grad blitt tatt i bruk i helsetjenesten, og den globale pandemien har virkelig satt fart på digitaliseringen for oss alle. Her deler vi 15 tips til hvordan du som helsepersonell kan gjennomføre en vellykket videokonsultasjon med en pasient. Vi har latt oss inspirere av den britiske legen Roger Neighbour.

15 tips til en vellykket videokonsultasjon. Foto: Karolina Grabowska.

​FØR videokonsultasjonen

 1. Bli kjent med utstyret/teknikken i forkant.
 2. Nøytral bakgrunn (dersom hjemmekontor).
 3. Sørg for god belysning av ansiktet ditt.
 4. Bruk arbeidstøy.
 5. Sørg for at du ikke blir forstyrret.

UNDER videokonsultasjonen

 1. Sjekk at dere ser og hører hverandre.
 2. Presenter deg selv, fortell at du sitter alene.
 3. Sjekk at du snakker med riktig person.
 4. Anmod pasienten om å sitte stille, alene, uforstyrret, i godt lys, og
  med godt nettverk.
 5. Presenter rammene for konsultasjonen.
 6. Bruk «Fire gode vaner» eller liknende konsept for klinisk kommunikasjon.
 7. Vis oppmerksomhet. Øyekontakt. Non-verbale tegn.
 8. Fortell pasienten hva du vil gjøre.

AVSLUTNING av videokonsultasjonen

 1. Oppsummer hovedpunktene og spør om pasienten lurer på noe.
 2. Vær tydelig på hva pasienten kan forvente, neste avtale, hva de skal være oppmerksomme på, og når de eventuelt skal ta kontakt.

 

Ønsker du å lese mer fra Roger Neighbour, RCGP, UK, besøk bloggen hans her.