HELSENORGE

Anne-Lene Sand-Svartrud disputerer 7. oktober

Anne-Lene Sand-Svartrud disputerer 7.oktober 2022 for ph.d.-graden med avhandlingen: The quality of rehabilitation services for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases.
Anne-Lene Sand-Svartrud

Hun forsvarer sin avhandling kl. 12:15, på Diakonhjemmet.

Hun holder sin prøveforelesning kl. 10:00, på Diakonhjemmet. Tittel på prøveforelesningen er Hva er kvalitet i rehabilitering og rehabiliteringstjeneste og hvordan vurderer man det?

Disputasen foregår på norsk, på Diakonhjemmet sykehus. Eksaminerende institusjon er OsloMet, Fakultet for helsevitenskap. 

Mer informasjon finnes på hjemmesidene til OsloMet: Disputas: Anne-Lene Sand-Svartrud - OsloMet​ 

Hvis du vil kan du overvære disputasen digitalg gjennom YouTube med disse lenkene:

Prøveforelesning 10:00

Disputas - avhandling 12:15​