HELSENORGE

Artikkelanbefaling: Behov for å måle fysisk funksjon og aktivitet ved spondyloartritt

Spondyloartritt er en fellesbetegnelse for flere revmatiske sykdommer som kjennetegnes ved at de ofte fører til smerte og stivhet i rygg, brystkasse og bekken, utmattelse og tretthet. Her kommer en artikkelanbefaling om betydningen av å kartlegge og følge opp fysisk funksjon og aktivitet hos pasienter med denne sykdommen.

Fysioterapi og trening har lenge vært ansett som hjørnestensbehandling ved spondyloartritt.

Pasienter med spondyloartritt kan over tid få nedsatt fysisk funksjon. Optimal medisinsk behandling er viktig for å dempe inflammasjon ved spondyloartritt. Samtidig er ikke-medikamentelle tiltak en viktig del av behandlingsstrategien, og fysioterapi og trening har lenge vært ansett som hjørnestensbehandling ved sykdommen.  

I denne ferske artikkelen​ diskuterer forfatterne betydning av å kartlegge og følge opp. (Linken tar deg videre til en ekstern nettside). De fremholder at måling av fysisk funksjon i klinisk praksis har blitt nedprioritert til fordel for måling av sykdomsaktivitet ved spondyloartritt. Nedsatt fysisk funksjon er en viktig underliggende faktor i grad av uførhet, og artikkelforfatterne anbefaler at både selv-rapportering og klinisk undersøkelse av fysisk funksjon bør inngå i oppfølgingen av pasienter med spondyloartritt. Artikkelen går også gjennom ulike målemetoder for fysisk funksjon som spørreskjema og funksjonstester og hvordan de kan benyttes i oppfølging av pasientene.

Flere av disse måleinstrumentene er tilgjengelig i Klinisk verktøykasse
Fant du det du lette etter?