HELSENORGE

Artikkelanbefaling: Digital hjemmeoppfølging av pasienter med revmatiske og muskelskjelettsykdommer

Bruk av digital hjemmeoppfølging for å levere helsetjenester når pasienter og helsepersonell er fysisk atskilt fra hverandre kan potensielt gi bedre kvalitet, ressursutnyttelse og tilgang til helsetjenester, spesielt for pasienter med kroniske tilstander. Under Covid-19 pandemien økte bruken av slik teknologi, men praksis varierer. Denne artikkelen beskriver hvordan en tverrfaglig arbeidsgruppe satt sammen av EULAR har utviklet veiledende punkter som bør vurderes når slike tjenester skal utvikles og integreres i behandling og oppfølging av pasienter med revmatiske og muskelskjelettsykdommer (MSK).

Digital kontakt mellom pasient og helsepersonell (illustrasjonsbilde)
Digital kontakt mellom pasient og helsepersonell (illustrasjonsbilde)

Basert på systematiske litteraturgjennomganger, diskusjoner og avstemninger kom gruppen frem til fire overordnede prinsipper:

  • ​Bruken av digital hjemmeoppfølging i helsetjenester bør tilpasses pasientens behov og preferanser.
  • Helsepersonell som benytter digital hjemmeoppfølging bør ha passende utstyr, opptrening og ferdigheter.
  • Digital hjemmeoppfølging kan brukes i utredning av MSK som forundersøkelse i henvisningsprosessen, til å monitorere sykdom og regulere medisinering, samt i noen ikke-farmakologiske intervensjoner.
  • Mennesker med MSK burde få trening i å bruke denne typen teknologi, og eventuelle barrierer bør overvinnes, hvis mulig.​

Artikkelen peker på flere områder hvor slik teknologi kan forbedre kvaliteten på og øke tilgangen til helsetjenestene, og gir et fint innblikk i hvordan arbeidsgrupper i EULAR arbeider for å fremskaffe og videreutvikle ny kunnskap.

Artikkelen finner du her:
2022 EULAR points to consider for remote care in rheumatic and musculoskeletal diseases | Annals of the Rheumatic Diseas​es (bmj.com)