HELSENORGE

Artikkelanbefaling: Digitale løsninger for artrosebehandling


Informasjon og øvelsesbehandling er anbefalt for alle pasienter med kneartrose, men bruk av øvelser er underutnyttet for pasientgruppen. Digitale intervensjoner kan øke tilgjengelighet til anbefalt behandling. Denne artikkelen ser på effekten av et web-basert program for styrketrening og fysisk aktivitet, støttet av motiverende tekstmeldinger. Artikkelen er publisert i JAMA Internal Medicine. 


Dame som trener (illustrasjonsbilde)
Dame som trener (Illustrasjonsfoto)

Her kan du lese artikkelen: Effects of a Self-directed Web-Based Strengthening Exercise and Physical Activity Program Supported by Automated Text Messages for People With Knee Osteoarthritis: A Randomized Clinical Trial - PubMed (nih.gov)

Det web-baserte programmet inneholdt informasjon om artrose og trening, veiledning i hvordan å øke fysisk aktivitet, samt en resept på et 24 ukers egentreningsprogram for styrke. I tillegg mottok deltagerne motiverende tekstmeldinger. Kontrollgruppen mottok samme generelle informasjon om artrose og viktigheten av trening, men fikk ingen veiledning i hvordan å øke sin fysiske aktivitet eller motiverende tekstmeldinger.

Resultatene viser forbedring i smerte og funksjon hos begge gruppene, men i større grad i gruppen som mottok veiledning og resept på egentreningsprogrammet. Forfatterne av studien mener at dette viser at enkle web-baserte løsninger, som gir veiledning og tilgang til øvelser i tillegg til informasjon om artrose, kan være et effektivt tiltak for å nå flere pasienter med anbefalt behandling.