Artikkelanbefaling: Forebygging av urinsyregiktanfall

I denne artikkelen fra det anerkjente tidsskriftet The Lancet vises det at det er mulig å forbygge nye anfall med urinsyregikt. Vi har laget en kort omtale av artikkelen, så kan du velge selv om du ønsker å fordype deg i den.

Lege og pasient samtale
Ved urinsyregikt er det et overordnet mål å forhindre at pasienten i framtiden får nye, smertefulle anfall med urinsyregikt og økt sykdomsbyrde med komorbiditeter.

I artikkelen sammenlignes to grupper pasienter med urinsyregikt. Den ene følges opp på vanlig måte hos fastlegen, mens den andre gruppen ble fulgt opp hos en sykepleier i en urinsyreklinikk. Etter 2 år var det 95% av pasientene som ble fulgt opp av sykepleier i klinikken som hadde nådd det ønskede målet om et urinsyrenivå i blodet på under 360 µmol/l, mens andelen hos de  pasientene som kun ble fulgt opp av fastlegen var bare 30%. Også andre utfall favoriserte gruppen som ble fulgt opp hos sykepleier.

Funnene viser at oppfølging av urinsyregikt hos en sykepleier er effektivt. Det nytter å engasjere og lære opp pasienter, og studien bekrefter viktighet av en urinsyrenedsettende behandlingsstrategi for å bedre sykdomsutfallet.