HELSENORGE

Artikkelanbefaling: Forhandlingsbasert eller brukersentrert praksis – hvilken tilnærming bør vi bruke?

Månedens artikkel er fra 2002 og handler om brukermedvirkning. Forfatterne diskuterer modeller for brukermedvirkning, og hvordan respekt og myndighet kan forstås og omsettes i praksis.

Forhandlingsbasert eller brukersentrert praksis?

Betyr brukersentrert praksis at pasienten alltid skal ha det avgjørende ord, eller kan man gjennom forhandlinger komme frem til løsninger hvor begge parter må fire litt? Og hvem skal bestemme over hva?