HELSENORGE

Artikkelanbefaling: Høyintensitets intervalltrening gir mindre fatigue

Denne månedens artikkelanbefaling fra oss i NKRR er fra 2019 og rapporterer fra en studie utført ved NTNU i Trondheim. Forskerne undersøkte effekten av høyintensitets intervalltrening på sykdomsaktivitet og sykdomsoppfatning hos pasienter med psoriasis artritt.

Pasienter med psoriasis artritt tolererer høyintensitets intervalltrening godt.

​Treningen omfattet ergometersykling, gange i motbakke og løping dosert etter en 4 x 4 minutters modell med varierende intensitet. Resultatene tydet på at pasienter med psoriasis artritt tolererer denne type trening godt uten at den fører til forverring av sykdomsaktiviteten, og pasientene rapporterte mindre fatigue etter en treningsperiode på 11 uker. 

Ble du nysgjerrig?