HELSENORGE

Artikkelanbefaling: Hvor effektiv er terapeutisk behandling ved håndartrose?

Håndartrose kjennetegnes av smerter, stivhet og funksjonsnedsettelse, som kan føre til problemer med å utføre daglige gjøremål og nedsatt livskvalitet. Ulike retningslinjer for behandling av håndartrose anbefaler at alle pasienter bør få tilbud om håndfunksjonstrening og at bruk av skinner bør vurderes. Her kommer en artikkelanbefaling som tar for seg effekten av terapeutiske behandlinger. 

Ulike retningslinjer for behandling av håndartrose anbefaler at alle pasienter bør få tilbud om håndfunksjonstrening og at bruk av skinner bør vurderes.

Terapeutisk (kan oversettes med behandlingsmessig) brukes om et grep, en teknikk eller redskap brukt som element i en form for behandling av sykdom eller lidelse. At noe er terapeutisk innebærer at behandler mener at dette vil påvirke i positiv retning.

Anbefalt artikkel er basert på resultatene fra ni systematiske oversiktsartikler av randomisert kontrollerte studier som har sett på effektiviteten av ulike terapeutiske behandlinger ved håndartrose. 

Forskerne utførte nye analyser som tok utgangspunkt i meta-analysene som ble anvendt i oversiktsartiklene. Resultatene viste at håndfunksjonstrening var assosiert med mindre smerter og stivhet i leddene. I tillegg førte bruk av skinner til mindre smerter og bedre håndfunksjon. Forskerne konkluderer med at det trenges flere studier av høy kvalitet for å øke tilgang på effektive terapeutiske behandlinger ved håndartrose.

Les artikkelen i sin helhet og på engelsk her. (Linken tar deg videre til en ekstern pdf).