HELSENORGE

Artikkelanbefaling: Kan en app hjelpe pasienten?

Er du blant de som synes apper er kjekke å ha og lurer på hvordan de kan brukes i helsesammenheng? Denne måneden anbefaler vi deg å lese en artikkel hvor det planlegges en studie som undersøker om en app kan hjelpe til at pasienter med urinsyregikt oppnår sitt behandlingsmål.

Foto: Karolina Grabowska

Vi vet at mange pasienter med urinsyregikt ikke bruker behandlingen som forskrevet. Forfatterne vil i en planlagt studie evaluere nytten en smartphone applikasjon (app) til å oppnå behandlingsmålet med lav urinsyre (serum urat i blodet) ved hjelp av en prospektiv cluster-randomisert studiedesign.

En rekke allmenlegepraksis vil bli randomisert til intervensjon med en app eller til kontrollgruppen. I intervensjonsgruppen vil Healthy.me appen bli tilpasset behandlingsbehovet. Hovedutfallsmålet vil være andelen pasienter som oppnår behandlingsmålet etter seks måneder og om pasientene virkelig følger behandlingsanbefalingen vil også være et utfallsmål. 


God lesing!