HELSENORGE

Artikkelanbefaling: Når det er for vondt å være fysisk aktiv

Bør vi bruke smertestillende for å klare å være fysisk aktive, eller trene?  Dette er en kjent utfordring for mange personer med revmatisk sykdom og for de som jobber med revmatologisk rehabilitering.


Smertestillende ved fysisk aktivitet?

Smerte er komplisert og det er mange faktorer som kan påvirke den.  Denne lille artikkelen av Metsios og Kitas diskuterer nettopp dette temaet sett i sammenheng med anbefalte tiltak som ortoser, trening, opplæring, vektkontroll, psykologiske og tverrfaglige behandlingstiltak, for håndteringen av smerte ved revmatisk sykdom.

Avgjørelsen om å benytte smertestillende medikamenter eller ikke, bør vurderes i samråd med lege i hvert enkelt tilfelle.