Artikkelanbefaling: Sykdomsbyrden ved revmatiske muskel- og skjelettsykdommer

En ny oversikt viser at revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer nå rangerer som nummer to på oversikten over årsakene til funksjonshemming globalt (years lived with disability).

I studien, som er publisert i tidsskriftet Annals of Rheumatic Diseases, har forskerne sett på den globale sykdomsbyrden ved muskel- og skjelettsykdommer i perioden 2000 til 2015. Studien viser at sykdomsbyrdenav revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer har økt betydelig mellom år 2000 og 2015. Disse sykdommene ligger på andreplass som årsak til ‘years lived with disability’ (YLD) globalt og er kjent for å gi funksjonsproblemer, men har relativt lav økt dødelighet. YLD kan på norsk oversettes til helsetap.


Det ble i denne befolkningsundersøkelsen observert en sterk sammenheng mellom sykdomsbyrde og brutto nasjonalprodukt per innbygger, noe som understreker sammenhengen mellom disse sykdommene og sosioøkonomiske faktorer.

Disse resultatene er viktige for helsepersonell som behandler og følger personer med disse sykdommene. Den er også viktig for beslutningstakere og helsepolitikere, som har muligheten til å påvirke disse utfordringene, redusere sykdomsbyrden, og der det er mulig forebygge utbredelsen og alvorlighetsgraden av disse sykdommene i fremtiden.

Her kan du lese hele artikkelen.

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om sykdomsbyrdeanalyser.