HELSENORGE

Artikkelanbefaling: Trening er medisin, men er doseringen riktig blant personer med kneartrose?

Sikter vi for lavt - er treningsbehandlingen riktig dosert blant personer med kneartrose? Dette er spørsmål forfatterne stiller i en systematisk oversiktsartikkel. I kun 8 av 49 studier var treningsintervensjonen tilstrekkelig dosert, ifølge oversiktsartikkelen. 

Er kondisjonstreningens potensiale fullverdig utnyttet blant personer med kne artrose? Bilde tatt av Mike fra Pexels.

I studien ble det undersøkt om treningsbehandlingen var dosert i henhold til anbefalinger, og om treningen bedret hjerte- og karhelsen for personer med kneartrose. Bakgrunnen for studien var at artrose er forbundet med økt risiko for hjerte-kar sykdom, og at kondisjonstrening som er tilstrekkelig dosert er fordelaktig for hjerte-kar helse. Blant 49 studier fant de at kun et fåtall av studiene oppnådde American College of Sports Medicine anbefalingene for kondisjonstrening (f.eks. minst 150 minutter per uke med moderat aktivitet). 

I forhold til markører for hjerte-kar helse fant de blant annet en liten til moderat statistisk bedring i kondisjon (oksygenopptak) og hjertefrekvens. De fant ikke en endring i interleukin-6.

Forfatterne utrykker at treningsdoseringen selvfølgelig må tilpasses pasientenes behov, og at selv om treningen var dosert lavere enn minimumsanbefalingene i de fleste studiene så fant de noen bedringer i hjerte-kar helsen. Forfatterne konkluderer med å stille spørsmål om kondisjonstreningens potensiale er fullverdig utnyttet blant personer med kne artrose.