Digital hjemmeoppfølging av pasientene

Den teknologiske utviklingen åpner opp for nye måter å følge opp pasienter på, og avstandsoppfølging testes ut for stadig flere pasientgrupper. Nå vil NKRR ta et grep for pasienter med revmatisk sykdom.


Prosjektgruppen består av ti representanter fra fem revmatologiske avdelinger og to brukermedvirkere.

Digital hjemmeoppfølging, som innebærer at pasientene rapporterer hjemmefra, gjør at helsepersonell kan få informasjon om pasientenes sykdom og helse også mellom konsultasjonene. På sikt kan dette utnyttes til å få et enda mer persontilpasset behandlingsforløp. 

NKRR har tatt initiativ til en konsensusprosess om avstandsoppfølging ved revmatisk sykdom. Hensikten er å komme frem til enighet om hva som er viktig å overvåke ved avstandsoppfølging av pasienter med diagnosene revmatoid artritt, aksial spondyloartritt og psoriasis artritt.  

En prosjektgruppe, bestående av ti representanter fra fem revmatologiske avdelinger og to brukermedvirkere, jobber nå med å utvikle et sett av kjernespørsmål som pasientene kan besvare hjemmefra. Når spørsmålssettet er ferdig vil det testes, for å se om dette fanger opp betydningsfulle endringer i pasientenes sykdomsaktivitet. Dette kan være nyttig informasjon for helsepersonell i forhold til å vurdere behovet for konsultasjon.