Doktorgrad om artrose og trening

I et nytt doktorgradsprosjekt skal forskere ved NKRR se nærmere på en ny metode for å følge opp og støtte pasienter i treningen. Prosjektet er et samarbeid med Norsk Revmatikerforbund.

​Prosjektet «aktiv med web-basert støtte» er et doktorgradsprosjekt ved NKRR hvor Kenth-Louis Hansen Joseph er stipendiat. Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid mellom NKRR/ Diakonhjemmet Sykehus og Norsk Revmatikerforbund (NRF). Prosjektet fikk nylig tildelt forskningsmidler fra Extrastiftelsen.

- Dette er et viktig prosjekt fordi trening er som kjent en viktig del av behandlingen ved artrose, men uten tilstrekkelig oppfølgning og støtte kan det være utfordrende for den enkelte både å starte med og vedlikeholde regelmessig trening over lengre tid, sier Kenth-Louis Hansen Joseph.  

Trening en viktig del av behandlingen

Forskning viser at trening har god effekt hos de pasientene som har artrose, og kan redusere smerter og bedre fysisk funksjon. I følge retningslinjene skal pasienter med artrose trene som en del av behandlingen.

- I dette prosjektet skal vi prøve ut en ny metode for å følge opp og støtte pasienter i treningen, forklarer Hansen Joseph.

Pasienter med artrose i kne- og/eller hofteledd gjennomgår en grundig utredning av fysisk form og fysisk funksjon ved Diakonhjemmet Sykehus' testlab. De som vil delta i studien fordeles deretter tilfeldig til en gruppe som følger det web-baserte treningsprogrammet i regi av NRF, eller til en gruppe som behandles etter dagens praksis (kontrollgruppe) .

Tilpasset trening og støtte fra NRFs «likepersoner»

I NRFs web-baserte oppfølgingsprogram får pasientene et 12 ukers individuelt tilpasset treningsprogram med løpende individuell nivåtilpasning, samt at de får tilbud om personlig kontakt med «likepersoner» i NRFs nettverk.

- I denne sammenheng mener vi likepersoner med tilsvarende erfaringsgrunnlag besitter en unik kompetanse og forståelse for de utfordringene og spørsmål som kan oppstå underveis. Likepersoner kan gi veiledning, støtte og ikke minst trygghet rundt trening som et behandlingstiltak, sier Hansen Joseph.

Etter 12 uker skal man undersøke om det er forskjell mellom gruppene med hensyn til fysisk form, aktivitetsnivå, risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, samt selvrapporterte mål for smerte, fysisk funksjon og livskvalitet.