HELSENORGE

Else Marit Holen Gravås disputerer

Else Marit disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap ved OsloMet med avhandlingen: "Occupational therapy and surgery inthumb carpometacarpal joint osteoarthritis" 21. mai 2021. 

Else Marit Holen Gravås disputerer 21. mai.

Det telles ned til fredag og Else Marit sin disputas. Public Defense: Else Marit Holen Gravås - OsloMet

Disputasen er tilgjengelig for alle digitalt på Zoom. Benytt denne linken:

https://oslomet.zoom.us/j/6764701725?pwd=ga0aRdmfZayrh7xeZklCLMoY-8SrCQ

Innlogging Zoom: Meeting ID: 676 470 1725, Password: 517457

Vi gleder oss og ønsker Else Marit masse lykke til!