HELSENORGE

En bærekraftig behandlingsmetode for artrosepasienter

Stiftelsen Dam delte ut midler til forskningsprosjekter i oktober, og da mottok blant annet prosjektet "Digital artrosebehandling - DigiOA" støtte på 2,3 mill. Prosjektet skal undersøke om det å følge et individuelt tilpasset treningsprogram på en mobilapp er like effektivt som vanlig oppfølging hos fysioterapeut.

Fra venstre: Anne Therese Tveter er prosjektleder og hovedveileder, Lars Martinsen er stipendiat og Nina Østerås er biveileder.

Digital oppfølging brukes for å kunne behandle pasienter uavhengig av geografisk avstand, og uten et fysisk møte mellom pasient og helsepersonell. Det har vist seg effektivt i behandling av blant annet hjerte- og lungesykdommer og nevrologiske lidelser. 

I prosjektet "Digital artrosebehandling - DigiOA" skal det undersøkes om det å følge et individuelt tilpasset treningsprogram på en mobilapp er like effektivt som vanlig oppfølging hos fysioterapeut.

En bærekraftig løsning

-Informasjon og trening er effektiv behandling for pasienter med artrose, men vi tror at gjennom en mobil løsning kan vi få gitt samme behandling på en mer kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Vi tror også at en mobil løsning kan være med på å øke tilgjengeligheten for behandling, da behandlingen kan gis uavhengig av geografisk avstand. Mobile løsninger gir også større valgfrihet for pasientene, da de for eksempel kan trene når de vil gjennom dagen, og ikke er bundet til et oppmøtetidspunkt hos en terapeut. Håpet er at den økte tilgangen og valgfriheten gjennom appen gir bedre etterlevelse av anbefalt trening,  sier prosjektleder og hovedveileder Anne Therese Tveter.

En del av prosjektet er å forsøke finne kjennetegn ved de pasientene som har størst effekt av å bruke appen. På den måten kan muligens fysioterapeuter lettere identifisere hvilke pasienter som kan klare å følge opp treningen gjennom en app, og hvem som har større behov for fysisk oppfølging hos en terapeut. 

Tidsrelevant

-Jeg ble veldig overrasket over å få midler, hadde ikke trodd at det skulle gå på første forsøk. Samtidig ser vi at det er stor etterspørsel etter innovative løsninger for oppfølging av pasienter, og covid19-pandemien har vist oss behovet for løsninger når vi ikke kan møtes fysisk. At prosjektet er tidsrelevant er en av styrkene som trekkes frem i tilbakemeldingen fra Dam, sammen med at forskningen er pasientnær og har god brukermedvirkning. Å bli tildelt midler gir meg mulighet til å forske på noe jeg synes er veldig spennende, og som jeg tror kan gjøre en forskjell for pasientene vi følger opp, sier stipendiat Lars Martinsen. 

Prosjektet ble tildelt 2,3 millioner og planlagt oppstart er i januar 2021. Det vil involvere 10-15 fysioterapiinstitutt på Østlandet og prosjektet vil ha en varighet på fire år. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Rådet for muskelskjeletthelse.