HELSENORGE

Er du ergoterapeut og behandler pasienter med revmatiske sykdommer?

Da er du velkommen til å delta på fagdager for ergoterapeuter i revmatologi 27. og 28. september.

Dette er et bilde fra fjorårets fagdager.

I år er det ergoterapeutene ved Haukeland Universitetssykehus som er ansvarlige. Dagene blir sannsynligvis arrangert digitalt, med variert program og gode muligheter for diskusjon og kunnskapsdeling. Program og lenke til påmelding kommer etter hvert.