Fagdager for ergoterapeuter i revmatologi

Hold av datoene 23. og 24. april - da blir det spennende fagdager her på Diakonhjemmet Sykehus!

Årets tema er kunnskapsgrunnlaget for ergoterapi i revmatologi, med presentasjoner av ny forskning, fagets plass i moderne revmatologi og diskusjon av hvordan kan vi samarbeide, for å løfte praksis.

Fagdagene er godkjent som tellende med 14 timer til Ergoterapeutenes spesialistordning.

Her finner du et mer detaljert program og muligheten til å melde deg på.