HELSENORGE

Forskningsmiljøet på NKRR styrkes!

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering styrker forskningsaktiviteten med fire nye ansatte. De skal hovedsakelig jobbe med håndartrose og brukermedvirkning i utvikling og gjennomføring av rehabiliteringstjenester.  

Fra venstre: Joachim Sagen, Silje Zink, Hege Johanne Magnussen og Kristine Fjeldstad.

Joachim Sagen er ansatt som stipendiat frem til 31.12.2023 og skal jobbe med brukermedvirkningsdelen av RehabNytte-prosjektet. Nærmere bestemt skal han se på effekten av brukermedvirkning på organisasjonsnivå i utvikling og gjennomføring av rehabiliteringstjenester. Veiledere er Rikke Moe, Ingvild Kjeken og Hanne Dagfinrud.

Silje Zink og Hege Johanne Magnussen begynte som stipendiater ved NKRR 1. august og skal jobbe med prosjektet Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis. Kristine Fjeldstad er ansatt som forskningsassistent og skal jobbe med samme prosjekt. Prosjektet er en multisenterstudie hvor hovedmålet er å utvikle et nytt, trygt og gjennomførbart pasientforløp for pasienter med håndartrose. Veiledere er Ingvild Kjeken og Marte Feiring.

Vi ønsker de velkommen til oss!