HELSENORGE

Hvordan opplever pasienter med aksial spondyloartritt høyintensiv trening?

Det er mange positive effekter ved å trene regelmessig, men det er kanskje ikke alltid like enkelt å få til, særlig når man har en kronisk sykdom. Her kommer vi med en artikkelanbefaling som først og fremst kan være nyttig å lese for de som møter pasienter med aksial spondyloartritt, og hvor trening er temaet.

Illustrasjonsbilde av høyintensiv trening. Bilde tatt av Jonathan Borba fra Pexels.

​Denne artikkelen presenterer funn som ble avdekket da 14 deltakere ble intervjuet om derers erfaringer i etterkant av en randomiserte kontrollerte studie, om høyintensiv trening. 

Her kan du lese artikkelen.