HELSENORGE

Interessert i en faglig oppdatering for tverrfaglig helsepersonell?

I løpet av de siste tyve årene har vi vært vitne til store fremskritt i behandlingen av personer med revmatiske og muskel-skjelettsykdommer. Dette gjelder ikke bare for farmakologisk behandling, men også for ikke-farmakologisk behandling og rehabilitering. 

Det er gjort store fremskritt i behandlingen av personer med revmatiske og muskel-skjelettsykdommer.

PhD Rikke Helene Moe, fysioterapeut og forsker fra NKRR og professor Tanja Stamm, ergoterapeut og forsker fra universitetet i Wien, har gjesteredigert et temanummer av Best Practice & Research Clinical Rheumatology med fokus på nettopp dette. Les introduksjonen «How to manage rheumatic and musculoskeletal diseases» her. Artikkelsamlingen inneholder oppsummeringer om digital-helse, rehabilitering, trening, forebygging og adherence, livsstilsråd, arbeidsdeltakelse, fatigue, bindevevssykdommer og artrose. 

God lesing!

Merk deg at noen av disse artiklene kun er tilgjengelig for deg som har abonnement  på de ulike databasene. 

Bierma-Zeinstra S, van Middelkoop M, Runhaar J, Schiphof D.
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Aug 6:101564. doi: 10.1016/j.berh.2020.101564. Online ahead of print.
PMID: 32773214 Review.

Gwinnutt JM, Verstappen SM, Humphreys JH.
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Jul 6:101562. doi: 10.1016/j.berh.2020.101562. Online ahead of print.
PMID: 32646673 Review.

Esbensen BA, Kennedy N, Brodin N.
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 May 13:101525. doi: 10.1016/j.berh.2020.101525. Online ahead of print.
PMID: 32417107 Review.

Metsios GS, Moe RH, Kitas GD.
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Apr 2:101504. doi: 10.1016/j.berh.2020.101504. Online ahead of print.
PMID: 32249021 Review.

de Thurah A, Bremander A, Primdahl J.
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Apr 16:101513. doi: 10.1016/j.berh.2020.101513. Online ahead of print.
PMID: 32307230 Review.

Dures E, Cramp F, Hackett K, Primdahl J.
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 May 27:101526. doi: 10.1016/j.berh.2020.101526. Online ahead of print.
PMID: 32473780 Review.

Wilkie R, Bjork M, Costa-Black KM, Parker M, Pransky G.
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Apr 19:101517. doi: 10.1016/j.berh.2020.101517. Online ahead of print.
PMID: 32321677 Review.

Alexanderson H, Boström C.
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2020 Aug 17:101547. doi: 10.1016/j.berh.2020.101547. Online ahead of print.
PMID: 32819833 Review.