HELSENORGE

Kan smarttelefon og nettbrett gi pasienter tilpasset undervisning?

Vi anbefaler ofte artikler til leserne våre. Denne gangen vil vi tipse om en oversiktsartikkel som tar for seg bruken av digitale flater og verktøy, som en del av pasientundervisningen. 

Hva er effekten av å gjøre pasientundervisningen digital? Foto: Kaboompics

​Pasientundervisning er inkludert i de fleste behandlingsanbefalinger og har dokumentert betydning for pasientens medbestemmelse, oppfølging av behandling, tilfredshet og behandlingsresultater. Tradisjonelt har pasientundervisning foregått «face-to-face», individuelt eller i grupper. Hva er effekten av å gjøre noe av denne undervisningen digital? 

Et nederlandsk forskerteam har utarbeidet en systematisk oversikt over studier som har undersøkt effekten å benytte smarttelefoner, nettbrett og apper i pasientundervisning. De fant 21 randomiserte, kontrollerte studier som var publisert fra 2015 til 2019. Medisinsk informasjon som ble gitt til rett tid gjennom digitale plattformer viste seg å bedre pasientenes nivå av kunnskap, oppfølging av behandling (adherence), tilfredshet med informasjon og kliniske resultater. Effekten økte når intervensjonen var kortere enn en måned og når den inkluderte hyppige meldinger til pasientene, dvs. minst en per uke.

Ingen av de inkluderte studiene var norske. Studiene omfattet et bredt utvalg av pasientgrupper, men ingen fra revmatologi, så her er behov for mer forskning!