Ny leder på NKRR

Hilde Marie Wangen Aasarmoen er ny leder for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).

​- Jeg har alltid hatt et ønske om å jobbe tett på forskning, så dette er drømmejobben for meg, sier Hilde W. Aasarmoen.

Hun legger til at hun ser på seg selv som en ekte fagnerd som brenner for rehabiliteringsfeltet. Aasarmoen er utdannet mensendieck fysioterapeut fra 2002 ved OsloMet. I tillegg har hun en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI fra 2015.

Fra rehabiliteringssenter til NKRR

Hilde W. Aasarmoen kommer til NKRR fra rehabiliteringssenteret Unicare Fram. Der har hun vært siden 2005, da hun startet som fysioterapeut-vikar på det som den gang het Sjømennenes helseheim rehabiliteringssenter. Siden 2007 har hun vært direktør på Fram helserehab, som ble Unicare Fram i 2015, og hun har jobbet mye med å utvikle det tverrfaglige rehabiliteringstilbudet der.

- Fra Fram har jeg mye erfaring med å implementere nye metoder til å bli tatt i bruk i klinikk. Hos NKRR ser jeg frem til å følge forskningsprosjekter hele veien fra søknadsskriving til resultater, og forhåpentligvis har jeg noe å bidra med når det gjelder implementeringsfasen der forskningen skal tas i bruk i praksis

Har ledet forsknings- og utviklingsnettverk

Aasarmoen har tidligere vært styreleder for bransjenettverket Virke Rehab, og var den som etablerte deres forsknings- og utviklingsnettverk. Det samme nettverket samarbeider i dag tett med NKRR i prosjektet RehabNytte, som har som overordnet mål å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. Hun er med andre ord godt kjent i rehabiliteringsmiljøet når hun nå har tatt fatt på sin nye jobb som leder for NKRR.

- Jeg føler meg heldig som får jobbe med noe som betyr noe og som er viktig for mange, og jeg ser frem til å jobbe med kunnskapsrike og dedikerte fagfolk hos NKRR. Jeg er ingen forsker selv, men jeg har mye å bidra med når det gjelder ledelse og strategi, nettverksbygging og det å skape gode arenaer for samarbeid. Og min viktigste oppgave som leder for NKRR tenker jeg blir å fasilitere og tilrettelegge for gode forskningsprosesser slik at forskerne når sine mål.