HELSENORGE

Ny studie bruker data fra GoTreatIT-databasen

Det vil i løpet av høsten 2020 igangsettes et nytt kvalitetssikringsprosjekt for å bedre oppfølgingen av pasienter med revmatisk sykdom. Her vil allerede innsamlede opplysninger fra GoTreatIt-databasen ved Diakonhjemmet sykehus benyttes. Har du gitt fra deg opplysninger i IKT-verktøyet GoTreatIT kan du reservere deg mot at dine data benyttes.

Nå igangsettes et nytt kvalitetssikringsprosjekt for å bedre oppfølgingen av pasienter med revmatisk sykdom.

I løpet av de siste tiårene har det skjedd store, positive endringer i behandlingen for personer med inflammatoriske leddsykdommer. Behandlingen innebærer tidlig diagnostisering, umiddelbar igangsetting av sykdomsmodifiserende medikamentell behandling, og hyppige kontroller. 

Imidlertid følger disse kontrollene en standardisert tidsplan, og skjer ikke nødvendigvis når det er behov for kontroll, som for eksempel når man får et oppbluss i sykdomsaktivitet. 

Ved bruk av kunstig intelligens og innsamlede helse- og sykdomsopplysninger fra GoTreatIt-databasen vil vi forsøke å tilpasse tidspunktene for disse kontrollene til den enkelte person, det vil si å prøve å finne ut når man må komme på kontroll og når man klarer seg fint og ikke trenger å komme til kontroll.  Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i resultatene av dette prosjektet. Imidlertid så kan enhver som har besvart spørsmål i GoTreatIt gi beskjed til prosjektledere Anne Therese Tveter, eller Nina Østerås, dersom man ikke ønsker at deres opplysninger skal inngå i analysene.

Her kan du lese mer om forskningsprosjektet og bruk av dataene fra GoTreatIT.