HELSENORGE

Rekordmange deltagere på fagdager for ergoterapeuter

Annethvert år arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) fagdager for ergoterapeuter i revmatologi. For første gang ble dagene gjennomført digitalt, med minst seksti deltagere fra kommuner, rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus. Temaet på fagdagene var variert, og inkluderte alt fra behandling av artrose i tommelens rotledd, fatigue og arbeidsdeltagelse, til det å snakke med pasienter om seksualitet. 

For første gang ble dagene gjennomført digitalt, med minst seksti deltagere fra kommuner, rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus.

Evalueringen i etterkant viser at deltagerne var veldig fornøyd med innholdet og gjennomføringen, og flertallet ønsker at neste års fagdager skal gjennomføres som en hybrid løsning, med mulighet for både fysisk og digital deltagelse om forholdene tillater det. Neste gang arrangeres fagdagene i Bergen.

Nedenfor er tittel på foredrag og lenke til lysarkene