Stor interesse for mål og målprosesser i rehabilitering

Mål og målprosesser er et tema som engasjerer. Nylig var over femti deltakere fra Hallingdal samlet til en egen fagdag om dette temaet. NKRR bidro med faglig innhold.

Fagdagen ble holdt i regi av prosjekt «Innovativ rehabilitering i Hallingdal», ved prosjektleder Camilla Fongen og prosjektmedarbeider Leif André Viken. Mer enn 50 deltagere var til stede, inkludert sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ledere som jobber innen rehabilitering i Hallingdal. Deltakerne kom fra kommunehelsetjenesten i de seks kommunene i Hallingdal, rehabiliteringsavdelinger på sykehjem og det interkommunale rehabiliteringstilbudet ved Hallingdal sjukestugu.

Dagen vekslet mellom innlegg av Anne-Lene Sand-Svartrud fra NKRR, etterfølgt av diskusjon i grupper. Det var høy aktivitet i gruppediskusjoner gjennom hele dagen.

Sand-Svartrud er ergoterapispesialist med bred klinisk erfaring fra rehabilitering. Hun fordypet seg i individuelle rehabiliteringsmål i sin mastergrad i helsefagvitenskap. Hennes mastergrad kan du lese mer om her.

Sand-Svartruds innlegg handlet om teorigrunnlaget for målprosesser i tverrfaglig rehabilitering, kjennetegn ved rehabiliteringsmål som fungerer godt, hvordan skriftlige mål kan formuleres og hva slags målsettingsinstrumenter som kan være til nytte når mål skal defineres og evalueres på en systematisk måte. Hun ga også tips om hvordan helsepersonell kan veilede pasienter som vil gjennomføre små og store rehabiliteringstiltak på en målrettet måte for å nå de målene han eller hun har satt seg.

Camilla Fongen har vært i permisjon fra NKRR i et år, og jobbet da som prosjektleder i Hallinghelse, for prosjektet «Innovativ rehabilitering i Hallingdal». Fongen er nå tilbake som prosjektkoordinator hos NKRR.