HELSENORGE

To gjeve priser til NKRR

På årets internasjonale EULAR-kongress, høydepunktet for mange som jobber med revmatologi, mottok NKRR hele to høythengende priser for forskerarbeidet sitt. Dette kan vi takke Anne Therese Tveter, Tuva Moseng og Nina Østerås for. Les mer om prisene, forskerne og forskningsprosjektene under.

Anne Therese Tveter, Tuva Moseng og Nina Østerås

Det var under forrige ukes digitale seanse av EULAR-kongressen at det ble delt ut tre priser i kategorien Abstract Award for Health Professionals in Rheumatology. I en spennende konkurranse med revmatologi-forskere fra hele Europa, gikk to av prisene til NKRR på Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Vinnerne blir valgt av EULARs komité basert på den vitenskapelige kvaliteten på de innsendte forskningsprosjektene.

Artrose i tommelens rotledd

Anne Therese Tveter vant pris for forskningsarbeidet: «A cost-utility analysis of multimodal occupational therapy in patients with thumb base osteoarthritis».

- Denne prisen er en anerkjennelse av forskere, klinikere og pasientrepresentanter som har arbeidet i prosjektet, av arbeidet som gjøres ved NKRR og Diakonhjemmet sykehus, og ikke minst en anerkjennelse av at det mangler forskning om hva som er god behandling for pasienter med håndartrose, sier Tveter.

Arbeidet til Tveter er en del av en randomisert kontrollert studie der de har undersøkt om en 3-måneders ergoterapi-intervensjon bestående av informasjon, håndtrening, hjelpemidler og ortoser/støtteskinner kan redusere, eller utsette, behovet for kirurgi hos personer som er henvist til kirurgisk vurdering for artrose i tommelens rotledd. Ved å se på bruk av helsetjenester over en to års periode under og etter intervensjonen, så fant de at ergoterapigruppen hadde bedre helseeffekt og lavere kostnader sammenliknet med pasienter som kun fikk informasjon, noe som indikerer at ergoterapi er en kostnadseffektiv behandling hos denne pasientgruppen.

Ny modell for behandling av kne- og hofteartrose

Nina Østerås og Tuva Moseng vant pris for forskningsarbeidet: Higher quality of care and less surgery after implementing osteoarthritis guidelines in primary care – long-term results from a cluster randomized controlled trial.

- Å få en slik pris er en stor anerkjennelse både for oss som forskere, for prosjektene, NKRR og sykehuset. Det er absolutt ikke noe vi har forventet og vi ble overrasket og veldig glade.  Det viser at prosjekter vi gjennomfører på NKRR blir lagt merke til og verdsatt også utenfor vårt eget miljø, sier en opplagt glad Moseng.

I dette prosjektet har målet vært å undersøke effekten av å innføre en ny modell for behandling av kne- og hofteartrose i kommunehelsetjenesten. Studien involverte fastleger og fysioterapeuter i seks kommuner. Behandlingsmodellen var i tråd med internasjonale anbefalinger og fokuserte på pasientinformasjon og trening. Sammenlignet med «vanlig behandling» viste resultatene etter tolv måneder at de pasientene som fikk behandling i tråd med den nye modellen rapporterte høyere behandlingskvalitet, var mer fornøyde med behandlingen og mer fysisk aktive. I tillegg var det færre som ble henvist til ortoped og færre som fikk protese.

EULAR

EULAR, som står for European League Against Rheumatism, arrangerer hvert år EULAR-kongressen. Årets kongress gikk digitalt, og samlet forskere, helsepersonell og pasienter fra hele Europa. Konferansen handler om at forskere presenterer den nyeste forskningen innen feltet.

NKRR har virkelig utpekt seg internasjonalt, og under fjorårets EULAR vant NKRR også en pris. Denne gikk til Else Marit H. Gravås. Mer om hennes forskningsprosjekt og pris kan du lese her.